"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – Umberto Eco

Powieści Hardy’ego

Dodano w kategorii: Pisarze amerykańscy, dnia on 25 kwietnia 2009

Hardy zyskał sławę dzięki powieści Z dala od zgiełku (1874), która została opublikowana w od­cinkach w prestiżowym periodyku Cornhill. Jej akcja ogniskuje się wokół postaci zamożnej damy o imieniu Bathsheba Everdene – właścicielki duże­go majątku ziemskiego. Panna jest obiektem zain­teresowania trzech zalotników, walczących nie tylko o jej względy, lecz również o spory majątek. Z dala od zgiełku nie może być jednak postrze­gana jako romans w stylu Jane Austen, z fabułą sil nie zakorzenioną w typowych środowiskach i dra­maturgią opartą na stosunkach pomiędzy posz­czególnymi postaciami. W powieści Thomasa Hardy’ego główni bohaterowie przedstawieni są jako ofiary działania bezwzględnego losu – niepo­jętej wszechwładnej siły, która poprzez serię tra­gicznych zbiegów okoliczności potrafi doprowa­dzić człowieka do upadku. Tragizm ludzkiej egzystencji to motyw poja­wiający się na kartach powieści Hardy’ego przez następnych dwadzieścia lat, na przykład w dziele Powrót do stron rodzinnych (1878). Główny boha­ter, Clym Yeobright, urodzony w Wessex, po latach spędzonych w Paryżu wraca w rodzinne strony, by rozpocząć nowe życie w Egdon Heath. Dramatur­gia powieści opiera się na przeciwnych postawach życiowych Clyma oraz jego świeżo poślubionej żonyÓw konflikt oraz przekonanie Cly­ma o nieuchronności złego losu doprowadzają wreszcie do tragicznego finału. Od powieści do poezji. W powieściach Hardy’ego, najbardziej szla­chetni bohaterowie to ludzie żyjący blisko natury. Skazani są oni na przegraną w konflikcie z repre­zentantami miejskiej klasy średniej. Konfrontacja jest przeważnie nieuchronna, tak jak tragedie, któ­rymi los dotyka ludzi. Bezduszne społeczeństwo oraz okrutny przypadek doprowadzają do upadku i klęski życiowej bohaterki opublikowanej w roku 1891 powieści zatytułowanej Tess D’Urberville. Historia kobiety czystej. Skandalizujące dzieło początkowo nie mogło doczekać się publikacji z powodu, jak to określono, „elementów obrazoburczych”. Jest to historia wiejskiej dziewczyny, która uwiedziona i bezdusznie porzucona przez młodego arystokratę, morduje w końcu niewier­nego kochanka. Spotykają za to sroga kara – zabójczyni zostaje powieszona. Dając swej powieści podtytuł Historia kobiety czystej, autor stawia Tess w szeregu nieszczęsnych ofiar fatum, uwypukla jej niewinność, a zarazem wskazuje na brutalność zasad rządzących życiem społecznym. Gdy ostatecznie Tess D’Urberville trafiła do rąk czytelników, wywołała spory ferment w pruderyjnym świecie wiktoriańskim. Parę lat później Hardy ponownie wstrząsnął statecznymi obywatelami dziewiętnastowiecznej Anglii. Jego następna powieść, Juda nieznany (1895), to zdecy­dowana krytyka instytucji małżeństwa jako „wstręt­nego kontraktu mającego obu stronom zapewnić korzyści materialne”.

Od powieści do poezji. W powieściach Hardy’ego, najbardziej szla­chetni bohaterowie to ludzie żyjący blisko natury. Skazani są oni na przegraną w konflikcie z repre­zentantami miejskiej klasy średniej. Konfrontacja jest przeważnie nieuchronna, tak jak tragedie, któ­rymi los dotyka ludzi. Bezduszne społeczeństwo oraz okrutny przypadek doprowadzają do upadku i klęski życiowej bohaterki opublikowanej w roku 1891 powieści zatytułowanej Tess D’Urberville. Historia kobiety czystej. Skandalizujące dzieło początkowo nie mogło doczekać się publikacji z powodu, jak to określono, „elementów obrazoburczych”. Jest to historia wiejskiej dziewczyny, która uwiedziona i bezdusznie porzucona przez młodego arystokratę, morduje w końcu niewier­nego kochanka. Spotykają za to sroga kara – zabójczyni zostaje powieszona. Dając swej powieści podtytuł Historia kobiety czystej, autor stawia Tess w szeregu nieszczęsnych ofiar fatum, uwypukla jej niewinność, a zarazem wskazuje na brutalność zasad rządzących życiem społecznym. Gdy ostatecznie Tess D’Urberville trafiła do rąk czytelników, wywołała spory ferment w pruderyjnym świecie wiktoriańskim. Parę lat później Hardy ponownie wstrząsnął statecznymi obywatelami dziewiętnastowiecznej Anglii. Jego następna powieść, Juda nieznany (1895), to zdecy­dowana krytyka instytucji małżeństwa jako „wstręt­nego kontraktu mającego obu stronom zapewnić korzyści materialne”.

Tagi: , , , , ,