"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – Umberto Eco

Ciężko czytać…

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 14 stycznia 2010

Protokół

Protokół to wypowiedź, która w swej okazałości bliski jest sprawozdaniu i relacji.

Zadaniem protokółu jest przekazanie kontentych informacji z zaistniałej sytuacji. Budowa i wielkość protokołu zależy od protokołowanego faktu. Wyrówna się dwa podstawowe gatunki protokołu: syntetyczny i narracyjny. Ten pierwszy – ujmuje zaistniałe wydarzenie w zwięzłe punkty, wyliczenia czy prezentacje. Protokół narracyjny jest wypowiedzią przypominającą opowiadanie. Protokół to ważny dokument, który stanowi sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, na przykład zebrania w firmie. Może także być zapisem czynności przeprowadzonych w wyniku kontroli. Jest on tworzony przez upoważnioną do tego osobę. Kryteria, jakie powinien spełniać profesjonalny protokół, to ścisłość, szczegółowość, jednoznaczność, zgodności ze stanem faktycznym oraz przejrzystość. Osoba sporządzająca protokół powinna cieszyć się zaufaniem i dobrą opinią. Protokół najlepiej sporządzić w estetycznej i szczegółowej wersji tuż po zakończeniu spotkania czy wydarzenia. W razie wątpliwości należy uzgodnić szczegóły z osobami zawierającymi głos podczas wydarzenia protokołowanego. Warto także zadbać o graficzny porządek i rządzące protokołem zasady. Na samej górze dokumentu powinien znajdować się odpowiedni nagłówek mówiący o przedmiocie protokołu oraz data. Poniżej powinna znaleźć się lista osób, które uczestniczyły w protokołowanym wydarzeniu, dalej jest miejsce na treść właściwą a na samym końcu musi być czytelny podpis osoby, która sporządziła dokument oraz miejscowość i data.

Referat

Referat jest wypowiedzią będącą na pograniczu formy pisanej i mówione.

Referat to najczęściej treść czytana, przedstawiana i wygłaszana do grona zainteresowanych daną tematyką. Wygłaszający przedstawia w nim  swoje poglądy, które powinny być poparte konkretnymi przykładami. Mogą to być także cudze opinie i wywody. W związku na ten fakt, wyróżnia się dwa rodzaje referatu: twórczy i sprawozdawczy. Referat twórczy – jest wynikiem doświadczeń, badań i poglądów jego autora, sprawozdawczy zaś, stwierdza to, co się wydarzyło i zostało powiedziane już wcześniej. Jest to niejako pewne przypomnienie dostępnej już wiedzy. Gatunek referatu leży na płaszczyźnie kilku dziedzin, jest to informacja, nauka i popularność. Referat może być sporządzony z różnych dziedzin, wiąże się z tym możliwość występowania w nim specjalistycznego słownictwa i terminologii. Wypowiedź powinna być traktowana jako źródło wiedzy, stąd tak ważne są jej aspekty naukowe i komunikacja. Bardzo ważna rzeczą, obok naukowego tonu, jest zrozumiałość dla słuchacza. Warto pamiętać, że jest to tekst mówiony, więc słuchacz nie może do niego wrócić raz jeszcze, jeśli nie zrozumie. Co innego, gdy mamy do czynienia z publikacją, w takim przypadku zawsze można przeczytać dany fragment dwa razy. Referat zawiera w sobie kilka innych form wypowiedzi, najpowszechniejsze to, streszczenie, charakterystyka, opis i argumentacja.

Tagi: , , , ,

Informacja dodatkowa

Dodano w kategorii: Gazeta, dnia on 6 października 2009

Niemal każdy marzy o tym, żeby zaraz po wstaniu z łóżka napić się kawy i przeczytać najnowsze wydanie gazety z wiadomościami.

Każdy rodzaj wiadomości jest ważny dla człowieka. Ludzie szukają dostępu do informacji w każdym miejscu i o każdym czasie. Bez wątpienia dobrze poinformowany człowiek ma więcej do powiedzenia i w lepszy sposób potrafi przystosować się do realiów świata. Wiadomości można uzyskiwać na różne sposoby. Bardzo popularne jest oglądanie telewizji w której zawarte są najświeższe informacje z całego globu. Alternatywą jest słuchanie radia i cogodzinnych audycji z najciekawszymi wydarzeniami. Ale najbardziej popularną i najbardziej dostępną formą uzyskiwania nowych informacji jest gazeta. Tutaj każdy czytelnik znajdzie newsy z całego świata. Nie ma ograniczeń regionalnych, bowiem gazety można kupić niemal wszędzie, dlatego też prasa codzienna święci takie triumfy. Informacje w niej zawarte, trafiają do czytelnika z kilkugodzinnym opóźnieniem, która wynika z przygotowania tekstu przez dziennikarza oraz wydrukowania gotowego czasopisma. Gazetę można poza tym zabrać praktycznie wszędzie i w każdym momencie możemy mieć do niej dostęp.

Komputery

Aby poznać możliwości komputerów oraz urządzeń multimedialnych, które znajdują się w naszych domach, konieczne jest zapoznanie się z wszelkimi nowinkami technicznymi, które pojawiają się na rynku.

Świat staje się coraz bardzie skomputeryzowany. Z maszynami mamy do czynienia praktycznie wszędzie. Pojawiły się w naszym życiu kilkanaście lat temu i nic nie zapowiada tego, żeby w najbliższym czasie sytuacja się zmieniła. Tym bardzie, że niemal każdego dnia pojawiają się informacje o tym, że wynaleziono nowe urządzenie elektronicznie, która jak zapewnia producent, na pewno ułatwi ludziom życie. Właśnie takie informacje możemy uzyskać z czasopism dotyczących komputeryzacji i multimediów. Na łamach takich magazynów są ponadto zamieszczane informacje dotyczące komputerów. Poznajemy ich budowę, komponenty oraz przede wszystkim ceny. Jest to nieocenione źródło danych, dla osób które są w trakcie wyboru przyrządu multimedialnego. W czasopismach takich zawarto bowiem opinie osób, które miały doświadczenia z owym urządzeniem oraz opisują jego działanie. Czasopisma są kolorowe i liczą zazwyczaj kilkadziesiąt stron objętości. Czytelnicy mają możliwość otrzymania ponadto darmowych programów multimedialnych, które są dołączane do wydania gazety.

Tagi: , , , ,