"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – Umberto Eco

Popularne pisma użytkowe

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 3 grudnia 2009

Czy wiesz jak pisać, aby wypowiedź była w pełni profesjonalna?

Chyba każdy z nas zna ten ból, kiedy trzeba coś napisać, a pusta kartka bardzo trudno się wypełnia. Trzeba napisać jedno zdanie, potem drugie, kolejnie i kolejne, a w naszej głowie ciągle pustka. Poniższe wskazówki powinny choć trochę to ułatwić.

Odezwa

Odezwa to gatunek charakteryzujący się stylem przekonujący, perswazyjnym.

Pisaniu odezwy zawsze przyświeca osiągniecie jakiegoś celu przez kontentą zbiorowość. Jest ona pisana zazwyczaj przez zbiorowego adresata i skierowania do zbiorowego nadawcy. Jej zadaniem jest, poinformować o danym działaniu i skłonić adresata do podjecie inicjatywy w tym celu. Autor odezwy w swoim piśmie wykorzystuje posiadaną wiedzę oraz wymienia ciąg argumentów, które przemawiają za tym, aby przekonać innych, że idea jest słuszna i zasługuje na poparcie. Tekst zawiera także wiele chwytów retorycznych. Cechuje go prostota i jednolitość stylu. Chodzi o to, aby zrozumiało go jak najwięcej osób. A ci, którzy go przyswoją nie mieli problemów z jego interpretacją. Aby pobudzić do działania, odezwa przesączona jest emocjami, o czym świadczą chociażby wykrzykniki i znaki zapytania. Poza tym autor wykorzystuje w swojej wypowiedzi bezpośrednie zwroty do adresata, pytani i równoważniki zdań. Odezwa w klasycznym ujęciu składa się z dwóch części. Pierwsza mówi o stanie obecnym i faktycznym , druga zaś – opisuje co i w jaki sposób trzeba zmienić. Najczęstszymi adresatami wypowiedzi są obywatele danego kraju, rodacy, współmieszkańcy czy wszyscy, którym dobro sprawy leży na sercu. Odezwa miała szczególny charakter w czasie okupacji, reżimu sowieckiego i wojny. Hasła jakie w sobie zawierała były związane z ojczyzną, wolnością, wiarą i honorem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie ma dwojaki charakter. Do jego napisania potrzebna jest informacja i perswazja.

Ogłoszenie jest gatunkiem wypowiedzi użytkowej. W swojej treści zawiera informacje dotycząca jakiejś praktycznej rzecz oraz specyficzny przekaz słowny. Celem ogłoszenia jest, zresztą jak sama nazwa wskazuje, podać do publicznej widomości to, co mamy do zaoferowania. Bogata forma graficzna może być elementem zachęcającym do zwrócenia uwagi na ogłoszenie. Ogłoszenie nie ma konkretnego adresata, jest to informacja skierowana do wszystkich potencjalnych zainteresowanych ofertą. Ogłoszenia umieszczane są w odpowiednich do tego miejscach. Może to być gazeta, portal internetowy czy tablica ogłoszeń. Z reguły ogłoszenie występuje w stylu oficjalnym. Ogłoszenie mimo swojej oficjalności jest niezwykle zwięzłe i skrótowe. Jest to forma prezentacji opisująca daną rzeczywistość. Musi mieć ono jasny i przejrzysty styl i niezbyt skomplikowany. Ogłoszenie o charakterze perswazyjnym może mieć nieco bogatszą formę z wyeksponowanymi elementami stylistycznymi. W każdym ogłoszeniu powinny znaleźć się odpowiedź na pytania: co?, gdzie?, kiedy?, jak? Można wyróżnić trzy podstawowe kategorie ogłoszeń: porządkowe, plakatowe i drobne. Porządkowe ma charakter oficjalnego pisma i powinno zawierać datę oraz podpis, plakatowe – jest skierowane do prawie każdej osoby, która je czyta, drobne – dotyczy indywidualnych sytuacji indywidualnych ludzi.

Opinia powinna być tylko wypowiedzią informacyjną, ale siłą rzeczy jest też pismem przekonywującym.

Opinia ma za zadanie poinformować innych, co o danej sytuacji, rzeczy, osobie, uważa inna osoba. Zawiera poglądy, które wyraża autor. Najczęściej opinię wystawia przełożony bądź osoba ciesząca się autorytetem. Warto zapamiętać, że opinia zawsze pisana jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Skupia ona w sobie elementy informacyjne i jest pewnego rodzaju oceną. Ma ona działanie opiniotwórcze, co oznacza, że potrafi wpływać na rzeczywistość. Powinna się kończyć wnioskiem, który wynika z wyżej przedstawionych argumentów. Na opinię w środowisku pracy mówi się referencje. Z reguły pracodawca wypowiada się na temat swojego pracownika. Opinia ma mu pomóc z nalezieniu innej, dobrej pracy. Punktem wyjścia przy pisaniu opinii jest dokładne i gruntowne zapoznanie się z tematem. Warto rozważyć jego zalety i wady. Opnie można pisać odnosząc się konkretnego aspektu sprawy, bądź wypowiadając się całościowo. Na początku pisania wypowiedzi warto podkreślić odkąd znamy osobę – jeśli opinia dotyczy tejże osoby, czy odkąd zajmujemy się sprawą – jeśli opinia dotyczy jakiejś sprawy. W opinii należy się skupić na przedmiocie jej pisania oraz mieć na uwadze powód dla którego jest tworzona. Pozostałe teście mogą zostać uznane za nierzeczowe w danej sprawie i uniżyć znaczenie pisma. Należy pamiętać, aby na końcu się podpisać.

Podanie

Podanie to pismo urzędowe charakteryzujące się odpowiednią konstrukcją graficzną.

Podanie to wypowiedź skonwencjonalizowana, wymagająca nawet odpowiedniego typu papieru. Musi to być format A4. Podanie ma charakter prośby składanej do jakiejś instytucji, urzędu czy władz. Bardzo często ma ono, określony przez instytucję, wzór. Piszemy je ubiegając się o przyjęcie na studia, o przyjęcie do pracy czy prosząc o zmianę jakiejś decyzji względem nas. Dokument ten odzwierciedla rzeczywistość, a przynajmniej powinien, jest jasny a zarazem zwięzły. Bardzo duży nacisk w podaniu kładzie się na motywację. Trzeba przekonać odpowiedni organ do zmiany decyzji czy też do jej podjęcia. Muszą to popierać odpowiednie argumenty, są one niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie umiemy w ogóle przewidzieć reakcji adresata. Argumenty powinny być oczywiście podawane w sposób uporządkowany i związany z przedmiotem prośby zawartej w podaniu. Bardzo często zdarza się, że samo podanie to za mało, wówczas trzeba dołączyć do podani odpowiednie załączniki, które trzeba wyszczególnić na dole pisma. Styl podania ma charakter urzędowy z odrobiną uprzejmości. Liczy się forma prezentacji oraz logiczne uargumentowanie prośby. Aby dobrze napisać podanie trzeba dokładnie przemyśleć dany tamta i zgromadzić odpowiednią ilość argumentów będących wyrazami poparcia dla przedmiotu wypowiedzi. Nie można zapomnieć o umieszczeniu swoich danych, które powinny się znaleźć w lewej górnej części podania.

Tagi: , , , , ,