"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – Umberto Eco

Czytać nie tylko książki…

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 5 lutego 2010

Sprawozdanie

Sprawozdanie jest tekstem informacyjnym o charakterze racji uczestnika wydarzenia.

Sprawozdanie ma bardzo podobną formę do protokołu i bardzo często jest z tego tytułu z nim mylone. Uczestnik wydarzenia sporządza sprawozdanie, aby przybliżyć nieobecnym w danej sytuacji, właściwy przebieg zdarzeń i harmonogram. Poza tym sprawozdanie może ujmować okoliczności poboczne, które są niejako tłem do głównego wydarzenia. W wypowiedzi tego typu także występują szczegóły zdarzenia, ale są one traktowane w ujęciu całościowym. Sprawozdanie jest oficjalnym dokumentem, który przeprowadza się w różnego rodzaju instytucjach i urzędach. W znaleźności od opisywanych wydarzeń, sprawozdanie może mieć kilka form. W sytuacjach urzędowych – nazywa się sprawozdaniem protokołem, kiedy chcemy zrelacjonować wycieczkę, jakieś przeżycia, wówczas jest to forma reportażu. W sytuacji gdy opisujemy wydarzenie kulturalne, filmy, książki – wówczas jest to wypowiedź na pograniczu recenzji. Oprócz tego typu pogranicznych sprawozdań, wyróżniamy także sprawozdania informacyjne i analityczne. A obydwóch przypadkach mamy odczynienia z opiniami, ocenami, komentarzami na temat sprawozdawanego wydarzenia. Gatunek, jakim jest sprawozdanie wymaga od piszącego precyzji i konwencjonalnej kompozycji wypowiedzi. Sztukas pisana tego typu wypowiedzi wiąże się nie tylko z umiejętnością opanowania reguł konstrukcji pisania tekst, ale także z wykształceniem w sobie nawyku nieustannego obserwowania otaczającej rzeczywistości.

Życiorys

Życiorys jest rodzajem wypowiedzi przedstawiającej biografię konkretnej osoby.

Życiorys narracyjny był kiedyś bardzo popularnym dokumentem. Dziś powoli odchodzi w zapomnienie. Jego bardziej nowoczesna forma to CV. Curriculum Vitae jest formą wypunktowaną i uporządkowaną, dzięki czemu szybciej można znaleźć potrzebne informacje. Życiorys pisany jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej i zawiera najbardziej wyeksponowane wydarzenia z życia. Ważna w nim jest także chronologia. W dokumencie zawiera się informacje dotyczące wykształcenia, umiejętności, doświadczenia. Podstawową informacją są dane osobowe, które w dobie globalnego postępu, powinny zawierać adres poczty elektronicznej – mail. W życiorysie nienależny umieszczać informacji uznanych za osobiste i intymne. Chodzi między innymi o poglądy polityczne, stan majątkowy, rodzinny czy wyznanie. Ludzie szukający pracy robią wielki błąd podczas tworzenia życiorysu. Piszą jeden, ogólny model i rozsyłają go do wszystkich pracodawców niemalże hurtowo. A przecież każda firma i każdy pracodawca wymaga trochę innych kwalifikacji na dane stanowisko, dlatego najlepszym wyjściem jest pisania CV odpowiedniego do konkretnej oferty. W każdej pracy trzeba pochwalić się innymi atutami, wysłanie tego samego dokumentu, jako odpowiedzi na zgoła odmienną oferty pracy jest nieprofesjonalne i  bardzo często na samym początku dyskredytuje naszą kandydaturę.

Tagi: , , , , ,