"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – Umberto Eco

By lepiej się czytało należy dobrze pisać…

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 15 grudnia 2009

Opinia

Opinia powinna być tylko wypowiedzią informacyjną, ale siłą rzeczy jest też pismem przekonywującym.

Opinia ma za zadanie poinformować innych, co o danej sytuacji, rzeczy, osobie, uważa inna osoba. Zawiera poglądy, które wyraża autor. Najczęściej opinię wystawia przełożony bądź osoba ciesząca się autorytetem. Warto zapamiętać, że opinia zawsze pisana jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Skupia ona w sobie elementy informacyjne i jest pewnego rodzaju oceną. Ma ona działanie opiniotwórcze, co oznacza, że potrafi wpływać na rzeczywistość. Powinna się kończyć wnioskiem, który wynika z wyżej przedstawionych argumentów. Na opinię w środowisku pracy mówi się referencje. Z reguły pracodawca wypowiada się na temat swojego pracownika. Opinia ma mu pomóc z nalezieniu innej, dobrej pracy. Punktem wyjścia przy pisaniu opinii jest dokładne i gruntowne zapoznanie się z tematem. Warto rozważyć jego zalety i wady. Opnie można pisać odnosząc się konkretnego aspektu sprawy, bądź wypowiadając się całościowo. Na początku pisania wypowiedzi warto podkreślić odkąd znamy osobę – jeśli opinia dotyczy tejże osoby, czy odkąd zajmujemy się sprawą – jeśli opinia dotyczy jakiejś sprawy. W opinii należy się skupić na przedmiocie jej pisania oraz mieć na uwadze powód dla którego jest tworzona. Pozostałe teście mogą zostać uznane za nierzeczowe w danej sprawie i uniżyć znaczenie pisma. Należy pamiętać, aby na końcu się podpisać.

Podanie

Podanie to pismo urzędowe charakteryzujące się odpowiednią konstrukcją graficzną.

Podanie to wypowiedź skonwencjonalizowana, wymagająca nawet odpowiedniego typu papieru. Musi to być format A4. Podanie ma charakter prośby składanej do jakiejś instytucji, urzędu czy władz. Bardzo często ma ono, określony przez instytucję, wzór. Piszemy je ubiegając się o przyjęcie na studia, o przyjęcie do pracy czy prosząc o zmianę jakiejś decyzji względem nas. Dokument ten odzwierciedla rzeczywistość, a przynajmniej powinien, jest jasny a zarazem zwięzły. Bardzo duży nacisk w podaniu kładzie się na motywację. Trzeba przekonać odpowiedni organ do zmiany decyzji czy też do jej podjęcia. Muszą to popierać odpowiednie argumenty, są one niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie umiemy w ogóle przewidzieć reakcji adresata. Argumenty powinny być oczywiście podawane w sposób uporządkowany i związany z przedmiotem prośby zawartej w podaniu. Bardzo często zdarza się, że samo podanie to za mało, wówczas trzeba dołączyć do podani odpowiednie załączniki, które trzeba wyszczególnić na dole pisma. Styl podania ma charakter urzędowy z odrobiną uprzejmości. Liczy się forma prezentacji oraz logiczne uargumentowanie prośby. Aby dobrze napisać podanie trzeba dokładnie przemyśleć dany tamta i zgromadzić odpowiednią ilość argumentów będących wyrazami poparcia dla przedmiotu wypowiedzi. Nie można zapomnieć o umieszczeniu swoich danych, które powinny się znaleźć w lewej górnej części podania.

Tagi: , , , ,