"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – Umberto Eco

Ciężko czytać…

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 14 stycznia 2010

Protokół

Protokół to wypowiedź, która w swej okazałości bliski jest sprawozdaniu i relacji.

Zadaniem protokółu jest przekazanie kontentych informacji z zaistniałej sytuacji. Budowa i wielkość protokołu zależy od protokołowanego faktu. Wyrówna się dwa podstawowe gatunki protokołu: syntetyczny i narracyjny. Ten pierwszy – ujmuje zaistniałe wydarzenie w zwięzłe punkty, wyliczenia czy prezentacje. Protokół narracyjny jest wypowiedzią przypominającą opowiadanie. Protokół to ważny dokument, który stanowi sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, na przykład zebrania w firmie. Może także być zapisem czynności przeprowadzonych w wyniku kontroli. Jest on tworzony przez upoważnioną do tego osobę. Kryteria, jakie powinien spełniać profesjonalny protokół, to ścisłość, szczegółowość, jednoznaczność, zgodności ze stanem faktycznym oraz przejrzystość. Osoba sporządzająca protokół powinna cieszyć się zaufaniem i dobrą opinią. Protokół najlepiej sporządzić w estetycznej i szczegółowej wersji tuż po zakończeniu spotkania czy wydarzenia. W razie wątpliwości należy uzgodnić szczegóły z osobami zawierającymi głos podczas wydarzenia protokołowanego. Warto także zadbać o graficzny porządek i rządzące protokołem zasady. Na samej górze dokumentu powinien znajdować się odpowiedni nagłówek mówiący o przedmiocie protokołu oraz data. Poniżej powinna znaleźć się lista osób, które uczestniczyły w protokołowanym wydarzeniu, dalej jest miejsce na treść właściwą a na samym końcu musi być czytelny podpis osoby, która sporządziła dokument oraz miejscowość i data.

Referat

Referat jest wypowiedzią będącą na pograniczu formy pisanej i mówione.

Referat to najczęściej treść czytana, przedstawiana i wygłaszana do grona zainteresowanych daną tematyką. Wygłaszający przedstawia w nim  swoje poglądy, które powinny być poparte konkretnymi przykładami. Mogą to być także cudze opinie i wywody. W związku na ten fakt, wyróżnia się dwa rodzaje referatu: twórczy i sprawozdawczy. Referat twórczy – jest wynikiem doświadczeń, badań i poglądów jego autora, sprawozdawczy zaś, stwierdza to, co się wydarzyło i zostało powiedziane już wcześniej. Jest to niejako pewne przypomnienie dostępnej już wiedzy. Gatunek referatu leży na płaszczyźnie kilku dziedzin, jest to informacja, nauka i popularność. Referat może być sporządzony z różnych dziedzin, wiąże się z tym możliwość występowania w nim specjalistycznego słownictwa i terminologii. Wypowiedź powinna być traktowana jako źródło wiedzy, stąd tak ważne są jej aspekty naukowe i komunikacja. Bardzo ważna rzeczą, obok naukowego tonu, jest zrozumiałość dla słuchacza. Warto pamiętać, że jest to tekst mówiony, więc słuchacz nie może do niego wrócić raz jeszcze, jeśli nie zrozumie. Co innego, gdy mamy do czynienia z publikacją, w takim przypadku zawsze można przeczytać dany fragment dwa razy. Referat zawiera w sobie kilka innych form wypowiedzi, najpowszechniejsze to, streszczenie, charakterystyka, opis i argumentacja.

Tagi: , , , ,